Konflikt społeczny w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa

31.12.2014

Występowanie konfliktów między ludźmi jest immanentną cechą wszystkich historycznie znanych form uspołecznienia. Jakkolwiek wraz z rozwojem cywilizacyjnym i instytucjonalizacją konfliktów zmieniła się ich widoczność oraz forma manifestowania w polityce, stosunkach gospodarczych i naszym codziennym życiu, to zjawiska takie, jak: podział, segregacja, rywalizacja i walka stanowią jeden z podstawowych mechanizmów odtwarzających rzeczywistość społeczną.

Do tej pory istniało bardzo niewiele opracowań szukających korzyści z zastosowania tej perspektywy poznawczej dla optyki biznesowej, a w mojej opinii są one nie mniejsze niż w przypadku częściej stosowanych podejść, takich jak np. teoria wymiany społecznej. Jednym z problemów, które postawiłem sobie w toku studiów nad tym obszarem jest odpowiedź na pytanie: jak wykorzystać emocje i energię towarzyszącą konfliktom społecznym do kreowania wartości przedsiębiorstwa funkcjonującego w Internecie?

Istnieje co najmniej kilka sposobów biznesowego wykorzystania konfliktu. Wspólną ich cechą jest założenie, że konfliktami społecznymi można zarządzać w celu osiągania zewnętrznych celów. Różnią się natomiast stopniem interwencji w mechanizmy społecznościowe i sposobem rozumienia tego jak powstaje wartość dla użytkowników. Analizując obszar serwisów internetowych można wyodrębnić co najmniej trzy strategie: wzmacniania, redukowania oraz  ignorowania konfliktów. Strategia wzmacniania konfliktów może być stosowana np. poprzez umiejętne promowanie kontrowersyjnych treści, będących potencjalnym ogniskiem zapalnym konfliktów w taki sposób, aby podsycać emocje i zwiększać wolumen ruchu w serwisie (ilość odsłon i spędzony w nim czas). Mechanizm ten może być stosowany równie dobrze w obrębie jednego serwisu jak i kilku różnych, posiadających jednego właściciela, tworzących niejawny ekosystem przepływu wartości. Przeciwstawne podejście, polega na wygaszaniu konfliktów, np. w celach wizerunkowych – dla wprowadzenia medium w główny nurt konsumpcji treści i zwiększenia ogólnej liczby użytkowników.

Nakreślona powyżej perspektywa teoretyczna, uzupełniona o metodykę opracowaną przez Alexandra Osterwaldera została przeze mnie wykorzystana w studiach nad modelem biznesu serwisu internetowego Salon24.pl. Model Osterwaldera opisuje sposób w jaki organizacja tworzy wartość oraz czerpie z niej zyski w oparciu o cztery obszary działalności biznesowej: klientów, ofertę, infrastrukturę i pozycję finansową. Połączenie analizy konfliktów i perspektywy Osterwaldera daje narzędzia do analizy kondycji powiązań pomiędzy rozmaitymi elementami modelu biznesu i tym samym poprawy ich funkcjonowania w obrębie modelu.

Czytelników zainteresowanych efektem podjętej próby zachęcam do lektury mojego rozdziału w książce „Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm” wydanej nakładem PWN:  

http://www.marketing-internetowy.edu.pl/modele-biznesu/

modele-biznesu-w-internecie_253055