Maciej Żybula .

  • Maciej Żybula
  • 7 maja 2024

Historia powstania sztucznej inteligencji

W języku potocznym „sztuczny" oznacza to, co jest wytworem mającym naśladować coś naturalnego. W takim znaczeniu używamy terminu ,,sztuczny'', gdy mówimy o sztucznym lodowisku lub oku. Sztuczna inteligencja byłaby czymś (programem, maszyną) symulującym inteligencję naturalną, ludzką.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć