Włodzimierz Schmidt .

  • Włodzimierz Schmidt
  • 29 marca 2022

O zasadach funkcjonowania TCF ostatecznie rozstrzygnie belgijski sąd

Na początku lutego Belgijski Urząd Ochrony Danych (APD) wydał decyzję w sprawie narzędzia Transparency & Consent Framework (TCF) zarządzanego przez IAB Europe. Jest to wynik prowadzonego przez belgijski urząd postępowania mającego na celu zbadanie zgodności funkcjonowania TCF z przepisami ochrony danych osobowych. IAB Europe zaskarżyło decyzję APD. Co to oznacza dla branży i konsumentów? Jakie konsekwencje niesie ze sobą decyzja belgijskiego urzędu?

Wciśnij ESC, żeby zamknąć