Czas liderów online

Autor: Adam Radoliński
04/27/2022
Współczesny nam postpandemiczny krajobraz biznesu kształtuje swoją obecność w niezakładanym dotąd wymiarze w przestrzeni cyfrowej.
Kategorie: public relations

I choć dynamicznie zmieniają się trendy rynkowe, odwieczna zasada kreowania wizerunku pozostaje taka sama zewnętrzna percepcja firmy jest nierozerwalnie związana z wizerunkiem jej lidera.

Najlepszym sposobem na tworzenie i podtrzymywanie kontaktu z poszczególnymi grupami interesariuszy jest obecność indywidualna w kanałach społecznościowych. Jak zatem pozycjonować general management, by budować wiarygodną komunikację i rozwiązywać problemy korporacyjne? Najwyższe kierownictwo musi być nie tylko świadome trendów i nastrojów rynkowych, ale także mówić o nich publicznie. Mieć jasno określoną platformę, na której można będzie umieszczać opinie. Platforma ta będzie podstawą reputacji lidera, odzwierciedlając jego styl przywództwa i kierunek, w jakim będzie podążać firma.

Wzajemne powiązania kanałów komunikacji cyfrowego świata, całodobowy cykl informacyjny, a co za tym idzie hiperprzejrzystość, która sprawia, że dyskusje w każdym zakątku świata cyfrowego stają się domeną publiczną. Konsekwencją tego jest znacznie większa widoczność liderów, co może być zarówno ogromną szansą, jak i wielkim zagrożeniem.

By zbudować szeroką i wiarygodną rozpoznawalność, najistotniejszym jest utrzymywanie maksymalnie eksperckiego charakteru każdej publikacji. Odbiorca będzie bowiem interpretował każdy komunikat lider jako wypowiedź eksperta. Dotyczy to zarówno niezdefiniowanych użytkowników mediów cyfrowych, jak i określonych grup interesariuszy. Wszyscy oni w określonym czasie mogą mieć wpływ na szeroko pojętą reputację firmy. Istotnym jest, by pamiętać, że reputacja lidera nie przekłada się na wizerunek firmy natychmiast, w czasie rzeczywistym i nigdy nie dzieje się to w stosunku jeden do jednego.(1)

Wymaga to ścisłej współpracy zarządu z działem komunikacji w celu wypracowania schematów zachowań podkreślających styl przywództwa w firmie. Dla samych liderów jest to przede wszystkim bycie stale aktywnym i konstruktywnie reaktywnym podczas toczonej dyskusji. Management w roli lidera zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji powinien skupić się na wprowadzaniu zmian poprzez dostarczanie inspiracji i wielowymiarowe podejście do wyzwań
.

(1) Zazwyczaj jest to 6090 dni różnicy https://www.alvagroup.com/casestudies/ceoreputationvscorporatereputation/


 

Artykuł jest fragmentem publikacji „2022 – Rok Dla Odważnych I Rozważnych: metawersum, spirale informacyjne i łamanie tabu” stworzonej przez Grupę Roboczą Public Relations. Publikacja stanowi zestawienie najważniejszych trendów na rok 2022 w szeroko rozumianym środowisku digital marketingu.
Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj >
Adam Radoliński

Adam Radoliński

Creative Manager w Huuuge Games, w notowanej na warszawskiej GPW firmie producenckiej o globalnym zasięgu i wydawcy gier free-to-play na urządzenia mobilne. Dziennikarz i ekspert w budowaniu strategii komunikacyjnych dla firm z przestrzeni Tech, Gaming & Art. Międzynarodowe doświadczenie zdobywał pracując m.in. w ZEA, Bahrajnie, Omanie, Japonii, UK i Irlandii. Od nad 15 lat związany z branżami kreatywnymi, tworzył i współprodukował kampanie dla takich marek The Walt Disney Company, Dubai Road and Transport Authority, Swarovski, Dubai Film Festival. Jest absolwentem stosunków międzynarodowych oraz Komunikacji i PR na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego pasją pozostaje teatr, performance oraz sztuki wizualne.

Czytaj także

Przyszłość CSR: nadchodzi następca CSR – ESG

Przyszłość CSR: nadchodzi następca CSR – ESG

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 r. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników.