Przyszłość CSR: nadchodzi następca CSR – ESG

ESG to zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym, których prekursorem jest właśnie koncepcja CSR. Różnica polega na tym, że o ile CSR skupia się na działaniach, które budują określony wizerunek firmy, to ESG stawia na bardziej mierzalną ocenę przyjętych celów, co pozwala lepiej określić wartość firmy.

Dyrektywa CSRD („CSRD”
ang. Corporate Sustainability Reporting Directive)6, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., dotyczy przede wszystkim polityki informacyjnej firm. Już wkrótce wszystkie duże oraz część małych i średnich przedsiębiorstw będzie zmuszonych do upublicznienia informacji z obszaru ESG, czyli wpływu środowiskowego, społecznego oraz tzw. ładu korporacyjnego. Przepisy te obejmą wszystkie duże spółki, wprowadzają także szczegółowe i mierzalne standardy raportowania niefinansowego.

Informacje te będą podlegały obowiązkowemu badaniu audytorskiemu, co ma zapewnić rzetelność
oraz dokładność udostępnianych informacji.
W 2024 r. raport niefinansowy za 2023 r. będą musiały już złożyć firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób oraz spełniają jeden z dwóch warunków finansowych: 20 mln euro sumy bilansowej lub 40 mln euro przychodów ze sprzedaży netto.

Wskaźniki ESG mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i mogą decydować o przyszłości firmy. Ujawnione w raportach dane mają kluczowe znaczenie dla oceny zaangażowania biznesu i udowodnienia przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju firmy.

24 lutego 2022 r. Rada UE ds. Konkurencyjności przyjęła tzw. ogólne podejście do projektu dyrektywy
dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem tych regulacji jest zapewnienie szerokiego, publicznego dostępu do informacji z zakresu ESG dla inwestorów, instytucji finansowych oraz innych interesariuszy, co wpisuje się w założenia tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz unijnej strategii zrównoważonego finansowania. Jak widać, Unia Europejska nie będzie polegać jedynie na zaufaniu pokładanym w marketingowych hasłach firm, a chce upublicznienia informacji o rzeczywistych i mierzalnych działaniach biznesu w tym zakresie.

W koncepcji ESG działania firm w zakresie ochrony środowiska powinny skupiać się m.in. na takich aspektach jak:
zużycie energii,

emisja zanieczyszczeń,

zaopatrzenie w surowce,

gospodarka wodna,

energia odnawialna.


Kwestie
społecznej odpowiedzialności i praw człowieka powinny być realizowane zarówno w samej firmie, jak i na zewnątrz.
Są to m.in.:

zagadnienia równości płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć,

przestrzeganie praw pracowniczych,

bezpieczeństwo i ochrona danych,

zwalczanie nierówności,

prowadzenie polityki dla dostawców.


Ład korporacyjny to szczególnie ważny temat dla inwestorów, gdyż wpływa na zaufanie do przedsiębiorstwa
i prowadzonego biznesu.
Ocenie podlega m.in.:

struktura zarządu firmy,

respektowanie obowiązków informacyjnych względem udziałowców i ich praw,

wynagrodzenia kadry kierowniczej,

przejrzystość podatkowa,

przeciwdziałanie korupcji.

Wraz z nadejściem nowych regulacji dotyczących ESG polityka informacyjna przedsiębiorstwa nabiera szczególnego znaczenia. Jej realizacja ma decydujący wpływ na ocenę działań przedsiębiorstwa przez otoczenie: inwestorów, klientów i pracowników. Głównym wyzwaniem działów PR jest tworzenie wiarygodnych przekazów i dbanie nie tyle o ich ilość, ale o jakość. Nie mniej istotna jest także czujność i monitorowanie otoczenia, bo kryzysy potrafią pojawiać się nagle, a globalna opinia publiczna ocenia działania marek 24/7.

Trendy CSR

Społeczeństwo oczekuje, że firmy będą odgrywać coraz większą rolę w zmienianiu świata na lepsze. Klienci, pracownicy i inwestorzy są bardziej zmotywowani do angażowania się w firmy zorientowane na cel, które podejmują działania w celu sprostania wyzwaniom gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Statystyki
podkreślają rosnące znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu, bez wątpienia przyspieszone przez pandemię. Aż 77 proc. konsumentów jest zmotywowanych do zakupów od firm zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, a 73 proc. inwestorów twierdzi, że wysiłki te mają wpływ na ich decyzje inwestycyjne7. Dlatego dziś CSR nie jest dla firm jedynie opcjonalnym wyborem, a niezbędnym zobowiązaniem, jeśli zależy im na budowaniu własnej marki i rozwoju biznesu.
Jakie działania będą miały wpływ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu?

1. Transformacja cyfrowa

Przyszłość społecznego zaangażowania biznesu to przede wszystkim transformacja cyfrowa. Ponieważ CSR/ESG zyskuje coraz silniejszy wpływ na proces decyzyjny, firmy muszą znaleźć odpowiednie narzędzia do cyfryzacji i wprowadzania innowacji, aby osiągnąć najlepsze wyniki biznesowe.


2. Myślenie globalne działanie lokalne

Inicjatywy na skalę międzynarodową są niezwykle nośne medialnie, ale coraz częściej działanie lokalne jest tak samo ważne jak działanie globalne. Dlatego warto rozejrzeć się w najbliższym otoczeniu i znaleźć możliwość wywarcia przez firmy naprawdę znaczącego wpływu w społeczności lokalnej, co niewątpliwie będzie miało przełożenie na lojalność tej grupy konsumentów.


3. Pełna odpowiedzialność za łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw obejmuje sprawne zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa i wszystkimi procesami związanymi z oferowanym produktem lub usługą.
Firmy (i ich interesariusze) stają się coraz bardziej świadome swojego wpływu na środowisko, dlatego biznes w kontekście CSR powinien zadbać o to, aby wszyscy partnerzy zostali zweryfikowani pod względem dbałości o zrównoważony rozwój.

4. Odrzucenie praktyk greenwashingu

Greenwashing to nieuczciwa strategia marketingowa, którą wdrażają firmy, chcące przekonać klientów, że są ekologiczne i przyjazne środowisku. Ale wprowadzające w błąd komunikaty środowiskowe nie trafiają już do coraz bardziej sceptycznej opinii publicznej, która szuka konkretnych dowodów. W badaniu EY Future Consumer Index, 58 proc. osób stwierdziło, że marketing wprowadzający w błąd jest jednym z głównych czynników zniechęcającym do kupowania produktów i usług zrównoważonego rozwoju.
Dane z raportów niefinansowych związane z ESG, dostęp do informacji o funkcjonowaniu firm oraz coraz większa świadomość wszystkich interesariuszy co do wpływu biznesu na środowisko i społeczeństwo powodują, że firmy będą musiały zachować znacznie większą przejrzystość w swoich wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju.


5. Szybka reakcja w czasach kryzysu

W dzisiejszych czasach wiadomości – dobre i złe – rozchodzą się błyskawicznie. Jesteśmy przyzwyczajeni do całodobowego cyklu informacyjnego z telewizji, radia, stron internetowych i platform mediów społecznościowych. Kiedy dzieje się coś znaczącego, oczy interesariuszy i opinii publicznej skierowane są na firmy i ich reakcje. A szybka reakcja na kryzys w biznesie ma kluczowe znaczenie.
Odpowiednie zachowanie firmy poprawia jej reputację, pomagając w sformułowaniu skutecznej strategii ESG i wzmacnia pozycję marki.

 


Powyższy artykuł jest fragmentem publikacji „CSR? Tak, poproszę. Aktualne trendy i case studies” stworzonej przez Grupę Roboczą Public Relations przy IAB Polska.
.Publikacja została poświęcona trendom i zmianom, jakie zaszły w obszarze CSR, tym razem poszerzona o case studies i wypowiedzi zaproszonych ekspertów.
Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj >

Ewa Ziętek-Maciejczyk

Pasjonatka digital marketingu z certyfikatem DIMAQ Professional, autorka i redaktorka wielu publikacji. Od ponad 20 lat związana z mediami, wcześniej m.in. z INFOR PL, Gremi Media oraz z Wiedzą i Praktyką. Odpowiedzialna za rozwój i strategię, wizerunek firmy oraz kampanie marketingowe. Z wykształcenia polonistka, ukończyła również Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach: marketing internetowy, zarządzanie w mediach oraz handel elektroniczny.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć