Zrównoważony rozwój wg ONZ: inspiracja do stworzenia celów CSR twojej marki

Wymienione poniżej 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ może stanowić punkt wyjścia do podjęcia decyzji dotyczącej zaangażowania firmy w określone działania. Warto zwrócić uwagę, że o ile cele, takie jak dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie czy równouprawnienie odnoszą się do większości firm, o tyle np. przystępna cenowo i czysta energia są istotne jedynie dla wybranych branż.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDG, z ang. The Sustainable Development Goals) określa 17 celów oraz związanych z nimi zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Została ona przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Cele te dotyczą osiągnięć w 5 obszarach (tzw. 5xP):
ludzie (ang. people),

planeta (ang. planet),

dobrobyt (ang. prosperity),

pokój (ang. peace),

partnerstwo (ang. partnership).

 

17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PODZIALE NA OBSZARY

Źródło: Opracowanie infuture.institute oraz CSR Consulting, 2022

Najnowszy raport „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju” infuture.institute pokazuje, że od dwóch lat świat nie dokonuje żadnego postępu w obszarze realizacji tych celów, na co ogromny wpływ miała pandemia czy wybuch wojny w Ukrainie. Te wydarzenia spowodowały, że pogłębił się znacząco kryzys na rynku energii i żywności, powiększyły istniejące nierówności, istotnie spowolniły wzrost gospodarczy, co negatywnie wpłynęło na sytuację krajów, zwłaszcza tych rozwijających się.

Źródło: za raportem „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju” infuture.institute: Sustainable
Development Report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond,Cambridge University Press, 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały opracowane m.in. po to, aby zaangażować sektor prywatny w rozwiązywanie najpilniejszych wyzwań współczesnego świata. Dotyczą one przede wszystkim walki z ubóstwem i głodem, zmianami klimatu, a także wyzwaniami dotyczącymi zdrowia, edukacji, równości płci, bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej.

Podsumowanie

Zarówno konsumenci, jak i pracownicy chcieliby, aby ich ulubione marki i pracodawcy stosowali bardziej etyczne działania w stosunku do środowiska, a programy zrównoważonego rozwoju są dobrym punktem wyjścia. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie wsparcia, sprawiedliwe traktowanie i integracja ludzi z różnych środowisk. Firmy powinny zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób angażują się w działania CSR, co działa dobrze, co można poprawić zarówno wewnątrz organizacji, jak i w społecznościach lokalnych.

Warto pamiętać, że przemyślana i konsekwentnie realizowana strategia CSR ma potencjał, aby uczynić firmę bardziej konkurencyjną, obniżyć koszty finansowania i zwiększyć jej wartość ekonomiczną.

 

Materiał przygotowany przez Grupę Roboczą Public Relations IAB Polska.


Powyższy artykuł jest fragmentem publikacji „CSR? Tak, poproszę. Aktualne trendy i case studies” stworzonej przez Grupę Roboczą Public Relations przy IAB Polska.
.Publikacja została poświęcona trendom i zmianom, jakie zaszły w obszarze CSR, tym razem poszerzona o case studies i wypowiedzi zaproszonych ekspertów.
Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj >
CSR

Joanna Berlińska

Joanna Berlińska jest założycielką i współwłaścicielką agencji marketingowej Lightscape, specjalizującej się działaniach digital PR. Ekspertka w dziedzinie komunikacji marketingowej i wizerunku. Wspólnie z zespołem rozwija platformę Visibly i projekt B+R skupiony na działaniach Digital PR z wykorzystaniem mechanizmów SEO. Z branżą PR związana od 2004 r. Do grona marek, z którymi współpracowała, należą m.in.: Intrum, ABB, CEDC, Grupa Inelo, Librus, Linux, Aviva, czy Manufaktura. Ukończyła Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Marketing, a także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć