Zrównoważony rozwój wg ONZ: inspiracja do stworzenia celów CSR twojej marki

Autor: Joanna Berlińska
03/14/2023
Aktywność CSR, którą podejmuje biznes, powinna być postrzegana jako autentyczna. Dlatego warto zacząć od analizy wartości uznawanych przez firmę i zdefiniować inicjatywy, które najlepiej pasują do jej celów i kultury biznesowej.
Kategorie: public relations

Wymienione poniżej 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ może stanowić punkt wyjścia do podjęcia decyzji dotyczącej zaangażowania firmy w określone działania. Warto zwrócić uwagę, że o ile cele, takie jak dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie czy równouprawnienie odnoszą się do większości firm, o tyle np. przystępna cenowo i czysta energia są istotne jedynie dla wybranych branż.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju (SDG, z ang. The Sustainable Development Goals) określa 17 celów oraz związanych z nimi zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Została ona przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Cele te dotyczą osiągnięć w 5 obszarach (tzw. 5xP):
ludzie (ang. people),

planeta (ang. planet),

dobrobyt (ang. prosperity),

pokój (ang. peace),

partnerstwo (ang. partnership).

 

17 CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PODZIALE NA OBSZARY

Źródło: Opracowanie infuture.institute oraz CSR Consulting, 2022

Najnowszy raport „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju” infuture.institute pokazuje, że od dwóch lat świat nie dokonuje żadnego postępu w obszarze realizacji tych celów, na co ogromny wpływ miała pandemia czy wybuch wojny w Ukrainie. Te wydarzenia spowodowały, że pogłębił się znacząco kryzys na rynku energii i żywności, powiększyły istniejące nierówności, istotnie spowolniły wzrost gospodarczy, co negatywnie wpłynęło na sytuację krajów, zwłaszcza tych rozwijających się.

Źródło: za raportem „Wpływ trendów na Cele Zrównoważonego Rozwoju” infuture.institute: Sustainable
Development Report 2022. From Crisis to Sustainable Development: the SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond,Cambridge University Press, 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych zostały opracowane m.in. po to, aby zaangażować sektor prywatny w rozwiązywanie najpilniejszych wyzwań współczesnego świata. Dotyczą one przede wszystkim walki z ubóstwem i głodem, zmianami klimatu, a także wyzwaniami dotyczącymi zdrowia, edukacji, równości płci, bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej.

Podsumowanie

Zarówno konsumenci, jak i pracownicy chcieliby, aby ich ulubione marki i pracodawcy stosowali bardziej etyczne działania w stosunku do środowiska, a programy zrównoważonego rozwoju są dobrym punktem wyjścia. Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie wsparcia, sprawiedliwe traktowanie i integracja ludzi z różnych środowisk. Firmy powinny zwracać większą uwagę na to, w jaki sposób angażują się w działania CSR, co działa dobrze, co można poprawić zarówno wewnątrz organizacji, jak i w społecznościach lokalnych.

Warto pamiętać, że przemyślana i konsekwentnie realizowana strategia CSR ma potencjał, aby uczynić firmę bardziej konkurencyjną, obniżyć koszty finansowania i zwiększyć jej wartość ekonomiczną.

 

Materiał przygotowany przez Grupę Roboczą Public Relations IAB Polska.


Powyższy artykuł jest fragmentem publikacji „CSR? Tak, poproszę. Aktualne trendy i case studies” stworzonej przez Grupę Roboczą Public Relations przy IAB Polska.
.Publikacja została poświęcona trendom i zmianom, jakie zaszły w obszarze CSR, tym razem poszerzona o case studies i wypowiedzi zaproszonych ekspertów.
Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj >
Joanna Berlińska

Joanna Berlińska

Joanna Berlińska jest założycielką i współwłaścicielką agencji marketingowej Lightscape, specjalizującej się działaniach digital PR. Ekspertka w dziedzinie komunikacji marketingowej i wizerunku. Wspólnie z zespołem rozwija platformę Visibly i projekt B+R skupiony na działaniach Digital PR z wykorzystaniem mechanizmów SEO. Z branżą PR związana od 2004 r. Do grona marek, z którymi współpracowała, należą m.in.: Intrum, ABB, CEDC, Grupa Inelo, Librus, Linux, Aviva, czy Manufaktura. Ukończyła Międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz Marketing, a także studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim.

Czytaj także

Przyszłość CSR: nadchodzi następca CSR – ESG

Przyszłość CSR: nadchodzi następca CSR – ESG

21 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada obowiązek raportowania zagadnień ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 r. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników.

CSR-owe Case study: Green Game Jam

CSR-owe Case study: Green Game Jam

Branża gier angażuje, inspiruje oraz łączy ludzi na świecie – według tegorocznego raportu agencji badawczej Newzoo liczba graczy w 2022 roku sięga aż 3,2 miliardów. Ponad połowa z nich to użytkownicy gier mobilnych, które od lat tworzymy i wydajemy w Huuuge Games.