Dobre praktyki w raportowaniu i rozliczeniach SEO

Obecnie na rynku usług pozycjonerskich funkcjonuje wiele różnych form rozliczeń. Każda z nich ma swoje wady i zalety zarówno dla seowców jak i ich klientów. Jednak w zależności od potrzeb, celu działań oraz budżetów obie strony są w stanie wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie. Branża SEO z każdym rokiem staje się coraz bardziej elastyczna w tym temacie. W mojej opinii wynika to przede wszystkim z ciągłych zmian w algorytmie, które wymuszają korzystanie z coraz to innych metod działań, a co za tym idzie ich finansowania.  

Najważniejsze jest jednak, aby każda ze stron na etapie zawarcia umowy była w pełni świadoma na jakie rozliczenie się decyduje oraz na podstawie jakich danych będą one przeprowadzane. Dobrze skonstruowana umowa dla usługi SEO powinna zatem zawierać dokładnie rozpisaną formę rozliczenia, wraz ze wskazaniem z jakich narzędzi analitycznych pochodzić będą statystyki.  

Przyjrzyjmy się zatem najpopularniejszym formom rozliczeń pojawiającym się na rynku oraz ich dobrym i złym stronom.

Abonament  

Abonament jest najprostszą formą rozliczenia. Stanowi stałą miesięczną kwotę uiszczaną przez klienta na rzecz agencji jako opłatę za szereg konkretnych działań SEO raportowanych w danym miesiącu. Z punktu widzenia agencji jest to rozwiązanie idealne. W związku z tym, że działania pozycjonerskie przynoszą efekt w perspektywie kilkumiesięcznej, a nie natychmiastowy, na początku działań konieczne jest poniesienie kosztu, który z nawiązką zwróci się po określonym czasie. Przy tej formie rozliczenia koszt ten jest po stronie klienta, a nie agencji. Jednak całkowity koszt abonamentu w trakcie trwania umowy zazwyczaj stanowi niższą kwotę niż w przypadku całkowitej kwoty rozliczenia za efekt, aby „wynagrodzić” nieco klientowi fakt ponoszenia kosztu na początku współpracy, jeszcze przed osiągnięciem efektów.  

Rozliczenie success fee: za pozycje, ruch, zwiększenie widoczności, sprzedaż, leada.  

Rozliczenie success fee czyli za efekt przybierać może różne formy w zależności od tego co stanowi główny cel pozycjonowania. Najpopularniejszym jest rozliczenie za efekt w postaci pozycji słów kluczowych. Wraz z klientem ustala się konkretne stawki obowiązujące po osiągnieciu pozycji, zazwyczaj pomiędzy 1 a 10 wyników wyszukiwania dla wybranych fraz. Koszt może być naliczany dla średniej miesięcznej pozycji, mediany czy ilości dni, w których dane słowo zajmowało dane miejsce. 

Drugim popularnym rodzajem success fee jest rozliczenie obowiązujące za zwiększenie ruchu organicznego na stronie. Może ono być rozliczane miesiąc do miesiąca lub rok do roku – tu duże znaczenie ma sezonowość danej branży.   

Rozliczenie za efekt w postaci zwiększenia ogólnej widoczności witryny w Top3 lub Top10 sprawdza się w przypadku działań prowadzonych w formie long tail, czyli dla długich słów kluczowych blogowych, produktowych lub poradnikowych. W momencie rozpoczęcia działań określamy widoczność wyjściową i wynagrodzenie otrzymujemy zwiększając ja miesięcznie wg ustalonych zakresów.  

Trzecia popularna forma rozliczenia success fee to rozliczenie za konkretne miesięczne zwiększenie sprzedaży poprzez stronę internetową lub zdobycie określonej ilości leadów, o ustalonej wcześniej jakości.  

Rozliczenie w formie mieszanej: abonament + success fee 

Rozliczenie mieszane to wręcz salomonowe rozwiązanie dla klientów oraz pozycjonerów. Łączy w sobie zalety zarówno wynagrodzenia abonamentowego jak i success fee. W przypadku tego rozliczenia całkowity koszt usługi składa się, ze stałej miesięcznej kwoty, dużo niższej niż w klasycznym abonamencie oraz „premii” obliczanej dla ustalonych wcześniej wskaźników. Takie rozwiązanie pozwala agencji pokrywać koszty zakupu linków czy tworzenia contentu, jednocześnie klient ma poczucie, że nie kupuje kota w worku.  

Jak widać powyżej formy rozliczeń mogą być niezwykle różnorodne. Dlatego już na etapie sprzedaży czy konstruowania umowy SEO warto omówić z Klientem jakie rozwiązanie najbardziej będzie pasować do jego potrzeb i celów biznesowych, a jednoczenie pozwoli agencji na skuteczną realizację działań. Należy podkreślić także jak istotne jest transparentne rozliczanie projektów oraz dokładne raportowanie tych elementów, które wpływają na kwoty miesięcznych faktur.  

 

sem

Adrianna Napiórkowska

Senior SEO Specialist w Up&More
Absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Posiada 8-letnie doświadczenie zawodowe, karierę rozpoczynała w agencji Emarketing Experts jako młodszy specjalista SEO. Oprócz pozycjonowania stron, zajmowała się prowadzeniem projektów marketingu 360° jako Account Manager w They.pl. Pracowała dla firm z sektora finansowego, e-commerce oraz usług realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć