W Case Study Tantis pokazujemy, jak dzięki połączeniu 3 elementów, czyli:
● opcji automatycznych Google Ads,
● naszego autorskiego narzędzia do optymalizacji kampanii produktowych Google: Sempai Merchant 360,
● umiejętności doświadczonego specjalisty PPC,
osiągnęliśmy 6-krotny wzrost przychodów.

czytaj dalej