Według danych Publicis Groupe obejmujących trzy kwartały
2020 roku, wydatki na reklamę w internecie wzrosły o 2,5% do
2,56 mld złotych. Jedna piąta inwestycji w reklamy online doty-
czyła formatu wideo.

czytaj dalej