video .

  • Olga Szymkowiak
  • 22 marca 2023

4 pomysły na recykling contentu

Recykling to pojęcie, które odnosi się nie tylko do dbania o środowisko naturalne, ale też do marketingu. Choć zjawisko ponownego wykorzystania treści nie jest nowością, do tej pory nie cieszyło się ono zbyt dużą popularnością. Wiele wskazuje na to, że ten „ekologiczny” trend w marketingu będzie jedną z najsilniejszych tendencji w tym roku, warto więc poznać go lepiej. Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na to, jak wykorzystać potencjał istniejących już artykułów blogowych.

  • Lucyna Koba
  • 18 lutego 2022

Multiscreening w synergii mediowej

Multiscreening, choć jest zjawiskiem znanym i powszechnym, stale podlega ewolucji zgodnej z kierunkiem zachowań i potrzeb odbiorców mediów. W kontekście treści multimedialnych mamy do czynienia z szerokim spectrum contentu konsumowanego na wielu ekranach.

  • Małgorzata Kmieciak
  • 4 lutego 2022

Programmatic Video

Według danych Publicis Groupe obejmujących trzy kwartały 2020 roku, wydatki na reklamę w internecie wzrosły o 2,5% do 2,56 mld złotych. Jedna piąta inwestycji w reklamy online doty- czyła formatu wideo.

  • Michał Jeziółkowski
  • 27 stycznia 2022

Podział, typy i formaty reklamy wideo online

Myśląc o reklamie wideo online już na samym początku, przy próbie stworzenia klarownej definicji napotykamy na dylemat związany z uznaniem, które formaty możemy zaliczyć do tej kategorii reklamowej. Część osób zajmująca się wideo marketingiem będzie optować za tym, że są to wszystkie reklamy zawierające spot wideo. Inna szkoła to zaklasyfikowanie także wszelkiego rodzaju reklam towarzyszących głównemu materiałowi wideo.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć