Podział, typy i formaty reklamy wideo online

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.22″ global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”]W tym drugim szerszym wariancie uznaje się, że reklamą wideo są wszelkie formy reklamy w internecie, wykorzystujące materiały wideo, zarówno te mające formę spotów reklamowych, jak również te statyczne – towarzyszące i powiązane z materiałami wideo. W szerokim ujęciu do reklamy wideo zalicza się także reklamę contentową, umieszczaną w materiałach wideo i powiązaną z nimi. Jednak w przypadku reklamy contentowej, branded content i product placement, z punktu widzenia technologicznego, nie stanowią one osobnego formatu.

Jako pierwszy z modeli podziału formatów reklamy wideo online wskazać możemy na model opierający się o sposób konsumpcji treści przez użytkownika a chodzi tutaj o podział na reklamę linearną i nielinearną. Bazując na standardach i definicjach IAB możemy przyjąć, że reklama linearna to taka, która powoduje wstrzymanie emisji głównego materiału wideo. Wśród reklam tego typu warto głównie wymienić 3 główne typy: pre-roll, mid–roll, post-roll. Sama nazwa rozróżniająca modele reklamowe bierze się od modelu konsumpcji, który stanowi niejako nieprzerwaną linię: oglądamy wideo – widzimy reklamę – dalej oglądamy wideo. Jest to oczywiście koncept teoretyczny. Reklama nielinearna z kolei to odwrotność wskazanego wyżej modelu konsumpcji, w jej ramach to użytkownik sam decyduje, co konsumuje i odnosi się to także do reklam.

Reklamy zajmujące boks reklamowy (linearne): za takie należy uznać reklamy tekstowe, graficzne lub kreacje multimedialne wyświetlane zazwyczaj przed materiałem wideo albo po jego wstrzymaniu lub zakończeniu. Użytkownicy muszą zamknąć reklamę, by dalej oglądać film, przejść do następnego filmu itd. Jeden z podziałów reklamy linearnej możmy odnależć m.in. w standardach Google. Wyróżnia się tam:

Formy standardowe: niemożliwe do pominięcia reklamy wideo, które mogą się wyświetlać w boksach reklamowych przed filmem, w trakcie filmu lub po jego zakończeniu.

TrueView (nazwa własna): reklamy wideo, które użytkownicy mogą pominąć. Reklamy TrueView można wyświetlać przed filmem lub w trakcie filmu, jeśli łączny czas trwania treści wideo przekracza łączny czas trwania reklam wideo.

Formy nielinearne z kolei to takie, które nie przerywają oglądania treści wideo, pokrywają się one z wyświetlanymi treściami a przekaz reklamowy pojawia się wraz z głównym materiałem.
Przykładem reklamy nielinearnej może być np. format overlay wyświetlający się nad oknem playera wideo.

Inną podstawą do podziału formatów reklamowych wideo online jest miejsce jej wyświetlania, jej otoczenie oraz moment jej emisji.

W ramach tego podziału wyróżnić można kilka podstawowych typów reklamy wideo online wśród nich wyróżnić można:

 • Reklamę In-stream, którą można dalej podzielić na:
  – reklamy linearne
  – reklamy nielinearne
  – reklamy towarzyszące
 • Reklamę In-banner (Rich media. Video ad)
 • Reklamę Out-stream
 • Reklamę In-text (Aktualnie już nie używaną)


Trzeba jednocześnie pamiętać iż podział ten wyróżnia formaty reklamy a nie jej formy, typy czy też modele zakupowe.

Podstawą do podziału formatów reklamowych wideo online jest miejsce jej wyświetlania – jej otoczenie oraz moment jej emisji. Warto jednocześnie wskazać na bardziej podstawowy podział formatów, a mianowicie na formaty typu push i pull. Dzieląc powyższe formaty według sposobu zainicjowania reklamy można zaliczyć formy typu in-banner do reklam typu push(reklama inicjowana jest automatycznie). Natomiast formy typu in-stream i poniekąd in-text stanowią reklamy typu pull – w których to elementem inicjującym reklamę są działania użytkownika.

Formaty wideo in-stream

Formaty reklamowe in-stream są aktualnie najbardziej znanymi i najszybciej rozpoznawalnymi w obrębie reklamy wideo online. Formaty te charakteryzuje to, iż są one wyświetlane w połączeniu z treścią główną, jaką zazwyczaj stanowi spot wideo. Typo wym przykładem takiej obecności jest emisja reklamy w formie spotu poprzedzająca emisję właściwego materiału wideo. Tego typu format nazywamy pre-rollem. Aktualnie jest to najbardziej rozpowszechniony i dający bardzo dobre wyniki format reklamy wideo online.

W ramach reklamy in-stream wyróżniamy 2 podstawowe typy formatów: linearne i nielinearne.

 

Reklamy linearne powodują wstrzymanie emisji materiału głównego (zwykle spotu wideo) wpisują się one niejako w time-line tegoż materiału. Wśród tych reklam należy wymienić 3 podstawowe formaty: pre-roll, mid-roll i post-roll. Wspomniany wcześniej pre-roll to reklama w formie spotu wideo poprzedzająca wyświetlenie materiału głównego, np. filmu czy treści audio. Kolejną reklamą tego typu jest mid-roll – czyli reklama w formie spotu wideo wyświetlenia w trakcie emisji materiału głównego– jednocześnie go wstrzymująca. Natomiast na końcu materiału głównego zobaczyć możemy post-rolla, formę mniej popularną i zazwyczaj oferującą słabsze wyniki od wymienionych powyżej.

Formaty reklamowe typu pre-roll, mid-roll i post-roll mogą być dodatkowo wzbogacone o dodatkowe funkcjonalności dając użytkownikowi możliwość różnorakich interakcji. Tego typu formaty określamy mianem interaktywnych, wśród nich najpopularniejszym jest pre-roll interaktywny wzbogacony np. o dodatkowe przyciski, panele, plansze czy informacje tekstowe.

Warto tutaj także wspomnieć o dodatkowych możliwych sposobach wyświetlania powyższych formatów. Jednym z nich jest grupowanie reklam w tzw. bloki reklamowe (zazwyczaj wykorzystywane w przypadku długich materiałów prowadzących (filmy, seriale etc.), które to agregują w sobie emitowane pod rząd kilka spotów reklamowych.

Kolejnym sposobem emisji wyżej wymienionych formatów in-stream’owych jest forma pomijalna. Tego rodzaju emisja pozwala użytkownikowi na pominięcie oglądania większości spotu reklamowego. Dzięki temu zainteresowany użytkownik reklamę ogląda, zirytowany – pomija. Model ten jest bardziej przyjazny dla użytkownika, ale jednocześnie dla swojej skuteczności wymaga od reklamodawcy tworzenia materiału reklamowego angażującego – dowcipnego czy tez użytecznego.

Reklamy nielinearne in-stream zazwyczaj nie zawierają w sobie spotu wideo. Ich cechą charakterystyczną jest bowiem to, iż wyświetlają się niezależnie od materiału prowadzącego. Do reklam tego typu możemy zaliczyć m.in.: branding playera, reklamy towarzyszące (companion ads), overlay.

Najbardziej rozpowszechnionym formatem jest overlay, w tym przypadku mamy do czynienia zwykle z reklamową grafiką/planszą (np. w formie interaktywnej) itp. przysłaniającą część materiału wideo. Można, więc uznać, iż jest to również swego rodzaju reklama layerowa. Zazwyczaj format ten przysłania maksymalnie 30% kontentu i jest wyświetlany w momencie rozpoczęcia emisji materiału prowadzącego lub w czasie jego emisji np. od 3 sekundy itp.

Innym przykładem formatów nielinearnych są companion ads, czyli reklamy towarzyszące. Mają one zwykle formę typowych banerów, np. rectangle, billboard itp. umieszczonych w bezpośredniej bliskości playera. Cechą, która wyróżnia te formaty, od standardowych reklam displayowych, jest ich powiązanie z reklamą linearną wyświetlaną w ramach pleyera.

Kolejnym przykładem są brandingi playera. Mogą one przybierać rozmaitą postać, najczęściej mają one charakter reklamy graficznej okalającej player w ramach którego wyświetlany jest materiał główny. Mogą jednak mieć inny charakter, np baneru czy też belki graficznej wyświetlanej pod lub nad playerem. Tego typu reklama w przeciwieństwie do reklam towarzyszących nie musi mieć powiązania z reklamą linearną.

Formaty wideo in-page oraz in-banner

Kolejnym typem formatów reklamowych wideo online są reklamy typu in-page/in-banner nazywane czasami wideo-ad’ami lub reklamą richmedia. W przypadku takiej reklamy mamy do czynienia ze spotem reklamowym emitowanym zwykle w miejscach standardowych reklam takich jak doublebillboard, rectangle – reklamy typu in-banner czy też innych bardziej zaawansowanych expandujących czy też interaktywnych położonych na różnych miejscach strony – reklamy in-page. Mnogość nazw przy tego typu formatach jest wyjątkowo bogata, można tu wymienić choćby: In-banner video, In-page video, Video interstitial, rich media z wideo, In-Feed video, Vstitial, expand, Videostitial czy Video BackLayer itp. Większość tych nazw ma węższe znaczenie od używanego w poradniku, jako najbardziej klasyczna wydają się nazwy in-banner/in-page video ad.

Szczególnym rodzajem form (zarówno płaskich jak i budowanych na warstwie) są formaty expandujące. Tego typu reklamy pozwalają użytkownikom na interakcję z reklamą i zazwyczaj na powiększenie mniejszego okienka wideo do formy pełnoekranowej, zwiększając przez to jego zaangażowanie w przekaz reklamowy.

Formaty wideo in-text

Klasyczny format reklamowy typu in-text nie jest już właściwie stosowany, dlatego nie będziemy go opisywać szerzej. Format ten stanowi odmianę reklamy typu in-text z tą wyróżniającą cechą, iż w ramach dymku, wyświetlanego po najechaniu na określone słowo, wyświetlany jest także spot reklamowy wideo.

Jednocześnie warto wiedzieć, iż czasami reklamę typu out-stream opisuje się, jako reklamę in-text’ową.

Formaty wideo out-stream/outstream

Formaty reklamowe outstream są stosunkowo trudne do scharakteryzowania gdyż mogą zachowywać się w różnoraki sposób i problematyczne do wskazania jest konkretne kryterium techniczne pozwalające na definitywne odróżnienie tego typu reklam. Według niektórych outstream jest formą reklamy in-bannerowej. Według innych wprost przeciwnie, to reklama bannerowa jest formą reklamy typu outstream. Biorąc jednak pod uwagę przeważającą formę reklam określanych mianem outstream można stwierdzić, iż są pewne cechy charakterystyczne wskazujące na istniejący i szczególny technicznie format reklamowy.

Wymienić tutaj można:

 •  dużą ekspozycję reklamy, zazwyczaj w głównej szpalcie tekstu na stronie
 • odpalanie reklamy dopiero w momencie gdy jest widoczna w 50%.

Jako mniej typowe elementy reklamy outstream wymienić można:

 • modele rozliczenia za pełne obejrzenia z gwarancją widoczności
 • pausowanie reklamy gdy Niue jest widoczna
 • wysokie wskaźniki reklamowe a w tym: wysokie viewability oraz długi czas kontaktu z reklamą

Podsumowując ten rozdział można niestety stwierdzić, iż nadal brakuje jednolitego sposobu podziału reklam typu wideo online. Wiele dominujących podmiotów z rynku wdraża własne nazwy formatów reklamowych, które w mniejszym lub większym stopniu przenikają do całości ekosystemu reklamowego.

Można uznać, iż pod względem reklama wideo online jest dość wyjątkowa, bo mimo upływu lat nadal bardzo duża część rynku jest problematyczna do umieszczenia w jednolitym systemie reklamowym.

Autorami artykułu są: Michał Jeziółkowski i Rafał Jung
[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

Artykuł jest fragmentem „Poradnika reklamy
wideo online” stworzonej przez Grupę Roboczą Audiowideo.
Publikacja stanowi zbiór wiedzy wypracowanej przez wieloletnich specjalistów z tej dziedziny reklamy. Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj:

[/et_pb_text][et_pb_button button_url=”https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Poradnik-Reklamy-Wideo-Online-01.2022-1.pdf” url_new_window=”on” button_text=”POBIERZ PUBLIKACJĘ” button_alignment=”center” _builder_version=”4.9.3″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Michał Jeziółkowski

Od 2013 roku związany z branżą digital. Odpowiada za rozwój programmatic direct w sieci reklamowej tri-table. Współpracuje z domami mediowymi, klientami bezpośrednimi oraz sieciami mobilnymi i afiliacyjnymi. Prowadzi ćwiczenia z Planowania i Realizacji Kampanii Reklamowych w Internecie na Uniwetsytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć