Performance .

Artykuły w tej kategorii tworzą eksperci z .Grupy Roboczej Performance IAB Polska. Ich celem jest dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami rynkowymi w dziedzinie performance marketingu. W planach działania grupy jest przeprowadzenie kampanii edukacyjnych i świadomościowych, stworzenie forum do dyskusji oraz miejsca wymiany doświadczeń i networkingu, a ponadto przeprowadzenie badań wraz ze szczegółowym raportem, a następnie wydanie poradnika nt. rynku performance, w tym afiliacji. Szefową GR Performance IAB Polska została Edyta Błaszczyk, mBank, a jej Zastępcami Paulina Kozyra, TradeTracker, Tomasz Dziedzic, Havas oraz Adrian Kornacki, SalesTube.

  • Yuliia Petruk
  • 11 marca 2024

Wschodzące trendy w reklamie natywnej

Reklama natywna odnotowała w ciągu kilku ostatnich lat wyraźny wzrost, głównie dzięki zjawisku ślepoty banerowej. Ponieważ użytkownicy podczas […]

Wciśnij ESC, żeby zamknąć