Programmatic .

Artykuły w tej kategorii tworzą eksperci z Grupy Roboczej Programmatic IAB Polska. Celem tej grupy jest edukacja polskiego rynku w zakresie zautomatyzowanego procesu sprzedaży i zakupu powierzchni reklamowej, głównie w modelu aukcyjnym (RTB), jak i wykorzystania różnych danych optymalizujących ten proces. Szefową grupy jest Elżbieta Kondzioła, LOVEMEDIA, a jej Zastępcą Krzysztof Czok, Tri-table.

 • Jacek Józwiak
 • 1 marca 2023

In house, agencja… Czy model hybrydowy? Zalety i wady różnych modeli pracy z zewnętrznymi podmiotami na przykładzie programmatic buying

Trendem dla całego marketingu jest przechodzenie na mocne działania po swojej stronie, czyli tzw “in-house”. W 2018 r. 78% ankietowanych marketerów ANA (Association of National Advertisers) stwierdziło, że ma wewnętrzne działy marketingu (wykorzystywane do opracowywania strategii, zakupu mediów, kontroli agencji etc). Praca z agencjami staje się częściej tylko uzupełnieniem całej strategii brandu - przez ostatnie lata coraz częściej sprowadzone są one do zakupu mediów i egzekucji strategii.

 • Andrzej Bonarowski
 • 15 lutego 2023

Dane surowe z programmatic jako kolejny krok na drodze cyfrowej transformacji przedsiębiorstw

Zakup w modelu programmatic to obecnie już nie tylko emisja kampanii, dobór kryteriów targetowania i kreacji, optymalizacja i podsumowanie wyników. Dla wciąż rosnącej liczby reklamodawców i agencji każda kampania programatyczna pozostawia trwały ślad w postaci danych surowych, których umiejętne wykorzystanie powinno służyć wewnętrznym celom organizacji.

 • Olga Przeździecka
 • 27 stycznia 2023

6 Lat Open Biddingu – Jak Rozwiązanie Wpłynęło Na Biznes Wydawców?

Od wprowadzenia Open Biddingu przez Google w kwietniu 2016 roku, początkowo znanego jako Exchange Bidding, minęło sześć lat. W tym czasie kilkukrotnie zwiększyła się liczba giełd partnerskich, do formatu display dołączyło wideo, a w ostatnim czasie także format audio. Open Bidding z testowanego rozwiązania stał się znaczącym źródłem przychodów dla wydawców na całym świecie. W wielu przypadkach był krokiem milowym w optymalizacji zarządzania przychodami reklamowymi. Czas na podsumowanie, jak funkcjonalność wpłynęła na biznes digitalowy wydawców.

 • Olga Kazimierczak
 • 10 stycznia 2023

AI – Kosiarz Karier Czy Motor Marketingowego Wzrostu?

Zaawansowane technologie wykorzystujące AI wtargnęły w nasze życie, za sprawą m.in. wyszukiwarek internetowych czy mobilnych asystentów osobistych. W branży reklamowej wykorzystanie AI rozpędza się m.in. w programmatic, ale poza sztuczną inteligencją liczy się ciągle ta ludzka.

 • Łukasz Bańkowski
 • 15 grudnia 2022

Jak Się Przygotować Na Marketing Bez 3rd Party Cookies?

Krajobraz mediów online nie zmienia się, on się rozpada na kawałki. Nie ma na świecie firmy z branży technologii reklamowych (adtech), marki, agencji czy wydawcy, która nie odczułaby skutków dziejącego się na naszych oczach przejścia do świata opartego na prywatności użytkowania, którego elementem jest brak 3rd party cookies w wiodących przeglądarkach internetowych.

 • Łukasz Wielądek
 • 6 grudnia 2022

Programmatic – Wizerunek I Zaufanie W Dobie Aktualnych Wyzwań Reklamy Internetowej

W badaniu „Programmatic in the Era of Transparency” zrealizowanym przez Trusted Media Brands w maju 2018 roku widoczność reklam została wskazana na drugim miejscu wśród największych obaw marketerów przy zakupie mediów cyfrowych (59%) zaraz po zwrotach z inwestycji (62%). Na trzecim miejscu ankietowani marketerzy wskazali brand safety (5B8%). Dalej znalazły się takie problemy jak transparentność i fraudowy ruch - wskazywała je blisko połowa badanych.

 • Krzysztof Czok
 • 29 listopada 2022

Deal Troubleshooting – Czyli 13 Powodów, Dlaczego Kampania Nie Wystartowała

Z realizacją programatycznej kampanii reklamowej w modelu Programmatic Direct wiąże się szereg korzyści zarówno dla klienta, jak i wydawcy. Pierwszy wie dokładnie, jaką powierzchnię kupi z wykorzystaniem jakich placementów i formatów reklamowych, a drugi z kolei ma kontrolę nad tym, jaka kampania pojawi się na jego powierzchni i w jakich stawkach.

 • Krzysztof Dumbal
 • 22 listopada 2022

Digital Ad Fraud W Reklamie Online – Czym Są, Jak Je Zidentyfikować I Jak Im Zapobiegać

„Ad Fraud” to oszustwo reklamowe i emisja reklamy, która z założenia nie przynosi reklamodawcy żadnej wartości dodanej i ma  jeden, główny cel - wyłudzenie budżetu reklamowego. Fraudy są obecne w reklamie cyfrowej od lat 90 i  wraz z rozwojem technologii stają się coraz bardziej zaawansowane. Mogą być dokonywane zarówno ręcznie, jak i automatycznie.

 • Maciej Sawa
 • 15 listopada 2022

Dane w kampaniach programmatic. Jak pozyskuje się informacje o internautach i jak trafiają do marketerów?

Rynek programmatic, oparty na danych o użytkownikach, obejmie w tym roku w USA ponad 90% wszystkich reklam digital . Można więc powiedzieć, że programmatic to nowy digital. Wybierając odpowiednie grupy danych i określając cechy odbiorców komunikatów reklamowych, marketerzy szybko podkręcają efektywność kampanii w modelu programmatic. Swój dynamiczny rozwój ten model reklamy zawdzięcza m.in. możliwości dotarcia do precyzyjnie wybranej grupy, określonej na podstawie zachowania online.

 • Małgorzata Kmieciak
 • 4 lutego 2022

Programmatic Video

Według danych Publicis Groupe obejmujących trzy kwartały 2020 roku, wydatki na reklamę w internecie wzrosły o 2,5% do 2,56 mld złotych. Jedna piąta inwestycji w reklamy online doty- czyła formatu wideo.

 • Nikodem Sarna
 • 10 listopada 2020

Śledzenie użytkowników online – co nas czeka w związku ze zmianami w iOS 14 i blokowaniem plików cookie przez przeglądarki?

Podczas tegorocznej czerwcowej edycji Worldwide Developers Conference firma Apple ogłosiła bardzo istotny zwrot w podejściu do wykorzystywania danych o użytkownikach iPhone’ów dla celów marketingowych. Okazuje się, że w czternastej odsłonie iOS wykorzystywanie mobilnych identyfikatorów użytkowników, tzw. IDFA, będzie możliwe tylko w przypadku otrzymania od nich jednoznacznej zgody. A to nie wszystkie zmiany, które nastąpią w tym niezwykle ważnym dla marketerów obszarze.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć