AI

Artykuły w tej kategorii tworzą eksperci z Grupy Roboczej AI IAB Polska. Grupa jest skupiona wokół intensywnego rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek online, w tym na branżę marketingową. Celem grupy jest uporządkowanie wiedzy w zakresie AI (nie tylko generative AI), edukacja rynku, budowanie i promowanie etycznych postaw oraz inspirowanie do odpowiedzialnego wykorzystywania rozwiązań AI w reklamie. Szefową Grupy jest Anna Gumkowska, TVN Warner Bros. Discovery, a jej Zastępcami Maciej Leonard Żybula, Bees&Honey 360 i Adrian Kaczkowski, Salestube.

AI
  • Adam Kaliszewski
  • 14 listopada 2023
AI pod maską procesów

Jednym z najciekawszych aspektów zastosowania AI w marketingu i mediach społecznościowych wydaje się analiza i monitoring – zarówno treści, jak i zachowań użytkowników oraz konsumentów.

AI
  • Agnieszka Wachowska
  • 18 października 2023
AI w social media a kwestie prawne

Praktyczne wykorzystanie systemów AI rodzi obecnie wiele wątpliwości w zakresie prawa autorskiego. Dotyczą one nawet tak fundamentalnych kwestii jak status prawny wygenerowanych wyników i tego, czy w ogóle podlegają one ochronie prawnoautorskiej. Dodatkowo odrębnym spornym obszarem jest również kwestia „trenowania” systemów AI i czy w toku tego „treningu” nie dochodzi do naruszenia praw osób trzecich (przede wszystkim podmiotów, którym przysługują prawa do utworów, na których „uczą się” systemy AI).

Wciśnij ESC, żeby zamknąć