CSR: magnes dla klientów, pracowników i inwestorów

Dla klientów, pracowników i interesariuszy kluczowe stało się, jak działalność firmy wpływa na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Poznajcie marki, które konsekwentnie realizują swoje działania CSR z korzyścią dla otoczenia, a przede wszystkim dla swojego biznesu.


Z badań wynika, że zaangażowanie pracowników prowadzi do wzrostu rentowności biznesu o 21 proc. i 4x wzrostu przychodów. Jednak po okresie pandemii tylko 1/3 z nich czuje się zaangażowana w miejsce pracy.2 Dlatego w interesie firm jest znalezienie wartości, które ponownie przyciągną ludzi i ułatwią pozyskiwanie nowych talentów. Swego rodzaju magnesem dla pracowników i receptą na istniejące problemy są przemyślane działania CSR, szczególnie te angażujące zespół. Według ankiety Deloitte 2021 „Milennial and Gen Z Survey” szczególnie młodsze generacje coraz większą wagę przykładają do kultury organizacyjnej firmy i jej zaangażowania w zrównoważony rozwój czy poprawę dobrostanu społeczeństwa i środowiska. Osoby, które podzielają wartości firmy i mogą współuczestniczyć w działaniach CSR, są znacznie bardziej skłonne do lojalności i pozostania w obecnym miejscu pracy. Biorąc pod uwagę, że szacunkowy koszt utraty pracownika wynosi średnio 40 proc. jego rocznej pensji (wg raportu Washington Center for Equitable Growth), warto zaoferować zespołowi poczucie celu i sensu realizowanych zadań.

Zwiększenia priorytetu dla inicjatyw CSR oczekują także inwestorzy. W badaniu „Barometr zaufania Edelmana 2021” taką opinię wyraziło 93 proc. z nich. Ich postawom trudno się dziwić: badanie SSNR z 2022r. wykazało, że CSR może zwiększyć zyski firmy poprzez tworzenie wartości, zwiększanie innowacyjności, poprawę relacji z klientami i pracownikami oraz poszerzanie możliwości rozwoju. Firma poważnie traktująca CSR sygnalizuje inwestorom i partnerom, że jest zainteresowana zarówno długoterminowym, jak i krótkoterminowym zyskiem.

Przykłady działań CSR na świecie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest niezbędnym narzędziem, które firmy powinny wziąć pod uwagę, jeśli chcą poszerzyć bazę konsumentów, zwiększyć zadowolenie i lojalność pracowników oraz przyczynić się do poprawy sytuacji społeczeństwa. Firmy na całym świecie dostrzegają wartość tych inicjatyw i angażują się w działania, które pomagają kształtować lepszą przyszłość dla następnych pokoleń.

Do najczęstszych dzia
łań w zakresie CSR należą:


mierzenie i ograniczanie wpływu na środowisko, w tym korzystanie z energii odnawialnej,

dokonywanie inwestycji świadomych społecznie i środowiskowo, np. wprowadzenie zasad
korzystania z zasobów naturalnych, recykling,

poprawa praktyk pracowniczych m.in. w zakresie różnorodności, równości i integracji,

stwarzanie możliwości wolontariatu w miejscu pracy czy angażowanie się firmy we wspieranie
konkretnych akcji charytatywnych.


CocaCola: zmniejszenie śladu węglowego


Duże firmy najczęściej emitują znaczące ilości dwutlenku węgla. Dane Statista podają, że światowe zakła
dy
produkcyjne CocaColi wyemitowały w 2021 roku około 5,49 mln ton gazów cieplarnianych, co oznacza wzrost o prawie 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim3. W ciągu ostatnich 12 lat koncern odpowiada
za 60 mln ton emisji gazów cieplarnianych. Stąd przyjęty przez firmę cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku i ograniczenie emisji o 30 proc. do 2030 roku.

Rysunek 1. Źródło: https://www.cocacola.pl/czyndobro/swiatbezodpadow/recykling/zerowaemisjanetto

Ponad 40 proc. emisji pochodzi z opakowań, a ślad węglowy tworzywa z recyklingu jest nawet o 70 proc. mniejszy niż w przypadku pierwotnego tworzywa PET. W związku z tym Coca Cola stawia m.in. na ekologiczne opakowania oraz zbieranie i recykling puszek oraz butelek. W 2021 roku 61 proc. opakowań zostało zebranych i ponownie napełnionych lub zebranych w celu recyklingu.

Ponadto w listopadzie 2022 koncern ogłosił wprowadzenie w krajach Europy Zachodniej butelki z nowym,
ułatwiającym recykling rodzajem korka, który pozostaje połączony z szyjką butelki. To rozwiązanie ma być zastosowane we wszystkich flagowych produktach firmy napojach gazowanych, niegazowanych oraz wodzie. Wpływ na emisję gazów cieplarnianych mają także składniki produkowanych napojów m.in. stosowanie cukru i nasycania gazem napojów. Dlatego Coca Cola deklaruje do 2025 roku zmniejszenie średniej ilości dodawanego cukru do swoich napojów bezalkoholowych o 10 proc.

 

Google: rozwój energetyki odnawialnej i ograniczenie marnowania żywności

Firmy stają się ekologiczne, bo jest to opłacalne ekonomicznie. Google jest jedną z firm przodujących w walce o rozwój energetyki odnawialnej. Miliardy ludzi codziennie korzystają z produktów i usług Google w związku z tym centra danych wykonują ogromne obliczenia. Firma nie tylko angażuje się w zmniejszanie ilości zużywanej energii, ale też zainwestowała 3,5 mld dolarów w projekty energii odnawialnej na całym świecie.

Przykładowe inwestycje Google:

morska energia wiatrowa na Morzu Północnym dostarcza energię do belgijskiego centrum danych;

energia elektryczna z farmy słonecznej w Chile w celu zmniejszenia obciążenia w Ameryce Południowej,

panele słoneczne na setkach dachów budynków użyteczności publicznej w Singapurze,

projekty związane z energią słoneczną i wiatrową, aby wzmocnić centra danych w Oklahomie, Alabamie i Wirginii.

Docelowo Google planuje do 2030 roku wykorzystywać wyłącznie energię bezemisyjną we wszystkich swoich lokalizacjach na całym świecie.

Ponadto dzięki Environmental In
sights Explorer (EIE) Google pomaga miastom i samorządom lokalnym na całym świecie analizować dane dotyczące emisji.


Kolejnym problem
dostrzeganym przez globalne marki jest marnowanie żywności. Według WHO na całym świecie głoduje ponad 820 mln ludzi, a rocznie marnuje się ok. 1,3 mld ton żywności o wartości 1 biliona dolarów. Google wykorzystuje technologię Leanpath do monitorowania marnowania żywności podczas przygotowywania posiłków w ponad 100 kawiarniach i kuchniach na całym świecie.

Johnson & Johnson: czysta woda

Johnson & Johnson w naturalny sposób angażuje się w działania na rzecz zdrowia, dbając o zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej. Jako firma globalna włącza się także w ochronę planety i od lat podejmuje wysiłki, aby zmniejszyć swój ślad węglowy jej celem jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

Rysunek 2. Źródło: https://www.jjvision.com/corporatesocialresponsibility

W ramach działań na rzecz społeczeństwa firma Johnson & Johnson inwestuje m.in. w zapewnienie bezpiecznej i czystej wody na całym świecie. Pomysł pojawił się, gdy jeden z zakładów firmy w Indiach prawie został zamknięty z powodu niedoboru wody i skażonych dostaw. Wówczas zainstalowano wyspecjalizowany system filtracji, aby uzyskać czystą wodę poprzez recykling.

To zainspirowało firmę do przyjrzenia się innym zakładom na całym świecie, które również borykały się z podobnymi zagrożeniami związanymi z wodą. Obecnie firma instaluje to samo rozwiązanie w swoich obiektach w innych częściach świata oraz bada sposoby zmniejszenia zużycia wody w procesie produkcyjnym.

Criteo: równa płaca i niwelowanie barier

Etyczna społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga sprawiedliwego traktowania wszystkich pracowników, w tym w kwestii równej płacy.

Firma Criteo, działając na rzecz równouprawnienia płci, skupiła się na zapewnieniu parytetu płac dla obu płci. Firma zniwelowała do zera różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, osiągając pełny parytet wynagrodzeń niezależnie od płci.

Stworzony przez firmę Indeks Równości Płci dotyczy nie tylko zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, ale też analizuje tempo wzrostu płac i awansu, w tym np. liczbę kobiet otrzymujących podwyżki po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Ponadto Criteo stale zwiększa liczbę zatrudnionych kobiet zarówno w ujęciu ogólnej populacji pracowników, jak i zajmowania przez nie stanowisk kierowniczych.

Rysunek 3. Źródło: Criteo’s Corporate Social Responsibility report 2021

Criteo przeprowadza regularne analizy równości wynagrodzeń ze względu na płeć, aby upewnić się, że różnice w wynagrodzeniach pozostają zerowe. Cykliczna analiza pomaga zidentyfikować wszelkie odchylenia i rozbieżności, które są natychmiast usuwane.

W 2021 r. Criteo przyjęło nową globalną politykę dotycząca osób niepełnosprawnych, która będzie wspierać bardziej inkluzywne praktyki zatrudniania. Criteo zobowiązuje się do zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia dla osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności.

 


Powyższy artykuł jest fragmentem publikacji „CSR? Tak, poproszę. Aktualne trendy i case studies” stworzonej przez Grupę Roboczą Public Relations przy IAB Polska.
.Publikacja została poświęcona trendom i zmianom, jakie zaszły w obszarze CSR, tym razem poszerzona o case studies i wypowiedzi zaproszonych ekspertów.
Publikację można bezpłatnie pobrać tutaj >
CSR

Ewa Ziętek-Maciejczyk

Pasjonatka digital marketingu z certyfikatem DIMAQ Professional, autorka i redaktorka wielu publikacji. Od ponad 20 lat związana z mediami, wcześniej m.in. z INFOR PL, Gremi Media oraz z Wiedzą i Praktyką. Odpowiedzialna za rozwój i strategię, wizerunek firmy oraz kampanie marketingowe. Z wykształcenia polonistka, ukończyła również Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunkach: marketing internetowy, zarządzanie w mediach oraz handel elektroniczny.

Wciśnij ESC, żeby zamknąć