Wydatki na wideo online w 2022 roku.

Średnia miesięczna liczba użytkowników streamingu wideo w 2022 roku osiągnęła pułap ponad 27,2 mln osób czyli o ok. 1 mln użytkowników więcej w stosunku do 2021 roku. Atrakcyjność i popularność środowiska multimediów  doceniają  marketerzy postrzegając treści wideo jako efektywne miejsce komunikacji w promocji swoich brandów.

Nie dziwi więc fakt, że marketing wideo stał się jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych strategii przyciągania klientów i zwiększania sprzedaży a same wydatki na cyfrową reklamę wideo odnotowują solidny wzrost.

W 2022 roku przekroczyły 1 mld zł. Wynik przełożył się na 15% udział w całym torcie reklamowym online wypracowując zwyżkę udziału na poziomie 1 p.p. w stosunku do 2021 roku.  Imponujący przyrost inwestycji w reklamie wideo  o ok. 153 mln zł  ugruntował silną pozycję wideo z dodatnią  +17,5% dynamiką rdr.

Źródło danych: Mediapanel PBI/Gemius, liczba użytkowników streamingu wideo (serwisy VOD i OTT, serwisy wideo) avg  m-c 2021, 2022r.

Autorka tekstu: Małgorzata Madej – Digital Media Expert Telewizja Polska S.A.

Ewolucja sposobu konsumpcji mediów wśród Polaków powoduje, że komunikacja wideo w środowisku cyfrowym staje się coraz istotniejsza z puntu widzenia efektywności działań reklamowych. Format ten historycznie był kluczowy w docieraniu do najmłodszych segmentów grup docelowych. Obecnie, planując holistyczną komunikację wideo, w ramach rozwiązań internetowych systematycznie poszerzamy zakres wiekowy segmentów odbiorców. Wynikiem tych zmian są – kolejny rok z rzędu – rosnące wydatki na reklamę wideo online. Co ważne, rosnące w dużym tempie – w 2022 dynamika inwestycji w reklamę wideo online przekroczyła prawie dwukrotnie tempo wzrostu całego rynku reklamy internetowej. Przełożyło się to zarówno na wzrost wartości tego segmentu reklamy (do 1,028 mld zł) oraz wzrost jego udziału w torcie wydatków na reklamę (do 15%).
Trendy i dane rynkowe (np. Nielsena) wskazują, że coraz więcej treści wideo będzie oglądanych w internecie, kosztem linearnej telewizji, można więc spodziewać się w konsekwencji dalszych wzrostów inwestycji w reklamę wideo online. – Michał Taranta – Digital Director Mediabrands

Małgorzata Madej

Digital Media Expert

Wciśnij ESC, żeby zamknąć