Wydatki na wideo online w 2022 roku.

Autor: Małgorzata Madej
06/05/2023
Wydatki na cyfrową reklamę wideo odnotowują solidny wzrost. W 2022 roku przekroczyły 1 mld zł - wynik przełożył się na 15% udział w całym torcie reklamowym online.
Kategorie: wideo

Średnia miesięczna liczba użytkowników streamingu wideo w 2022 roku osiągnęła pułap ponad 27,2 mln osób czyli o ok. 1 mln użytkowników więcej w stosunku do 2021 roku. Atrakcyjność i popularność środowiska multimediów  doceniają  marketerzy postrzegając treści wideo jako efektywne miejsce komunikacji w promocji swoich brandów.

Nie dziwi więc fakt, że marketing wideo stał się jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych strategii przyciągania klientów i zwiększania sprzedaży a same wydatki na cyfrową reklamę wideo odnotowują solidny wzrost.

W 2022 roku przekroczyły 1 mld zł. Wynik przełożył się na 15% udział w całym torcie reklamowym online wypracowując zwyżkę udziału na poziomie 1 p.p. w stosunku do 2021 roku.  Imponujący przyrost inwestycji w reklamie wideo  o ok. 153 mln zł  ugruntował silną pozycję wideo z dodatnią  +17,5% dynamiką rdr.

Źródło danych: Mediapanel PBI/Gemius, liczba użytkowników streamingu wideo (serwisy VOD i OTT, serwisy wideo) avg  m-c 2021, 2022r.

Autorka tekstu: Małgorzata Madej – Digital Media Expert Telewizja Polska S.A.

Ewolucja sposobu konsumpcji mediów wśród Polaków powoduje, że komunikacja wideo w środowisku cyfrowym staje się coraz istotniejsza z puntu widzenia efektywności działań reklamowych. Format ten historycznie był kluczowy w docieraniu do najmłodszych segmentów grup docelowych. Obecnie, planując holistyczną komunikację wideo, w ramach rozwiązań internetowych systematycznie poszerzamy zakres wiekowy segmentów odbiorców. Wynikiem tych zmian są – kolejny rok z rzędu – rosnące wydatki na reklamę wideo online. Co ważne, rosnące w dużym tempie – w 2022 dynamika inwestycji w reklamę wideo online przekroczyła prawie dwukrotnie tempo wzrostu całego rynku reklamy internetowej. Przełożyło się to zarówno na wzrost wartości tego segmentu reklamy (do 1,028 mld zł) oraz wzrost jego udziału w torcie wydatków na reklamę (do 15%).
Trendy i dane rynkowe (np. Nielsena) wskazują, że coraz więcej treści wideo będzie oglądanych w internecie, kosztem linearnej telewizji, można więc spodziewać się w konsekwencji dalszych wzrostów inwestycji w reklamę wideo online. – Michał Taranta – Digital Director Mediabrands

Małgorzata Madej

Małgorzata Madej

Digital Media Expert

Czytaj także

Case Study – Jaguar F-Pace

Case Study – Jaguar F-Pace

Jaguar „Szlachetne korzenie, sportowa dusza”. To realizacja produktowa, w której skupiliśmy się na prześwietleniu możliwości największego SUVa ze stajni Jaguar – modelu F-Pace.

Ramy regulacyjne sektora wideo online

Ramy regulacyjne sektora wideo online

Działalność zarówno serwisów VOD, platform wideo, na których to użytkownicy umieszczają materiały audiowizualne, jak i ich otoczenia reklamowego są lub będą lada chwila ściślej regulowa ne w Europie, w tym także w Polsce. Ramy funkcjonowania w sektorze reklamy oraz treści wideo wynikają zarówno z dyrektyw europejskich, regulacji krajowych, jak i dobrych praktyk wypracowanych przez samych uczestników rynku.

Content marketing w reklamie wideo online

Content marketing w reklamie wideo online

Wideo online content marketing to w uproszczeniu wytworzenie oraz umieszczenie w danej witrynie treści, mającej na celu jakościową promocję marki, produktu, usługi w formie wideo. Treść ta może być zamieszczona w specjalnie do tego celu przygotowanym serwisie lub w istniejącej uprzednio witrynie, wśród materiałów nieobrandowanych.